Rettigheder til Joras Hesteoversigt
Hvem kan ajourføre oplysninger på Joras Hesteoversigt?
Man skal være registreret bruger på Joras Debatforum. Kun hvis man er logget på Debatforum kan man ajourføre Joras Hesteoversigt.
Alle brugere har mulighed for at
- Uploade billeder af alle Heste
- Oprette links til billeder, som findes på andre Websteder
- Indsætte kommentarer til billeder.
- Oprette Nye Heste. Man opnår automatisk rettighed til at ajourføre oplysninger for de Heste, man selv har oprettet.

Hvordan opnår jeg rettighed til Heste, som jeg har tilknytning til?
Når man er logget på Joras Debatforum, vil man kunne se sit Brugernavn på Joras Hesteoversigt.
Lige under Brugernavnet vises et link Anmod om rettigheder, som fører til en menu, hvor du kan anføre hvilke rettigheder, du ønsker at opnå.
(Se eventuelt under Søge-funktion , hvad du skal være opmærksom på, når du benytter søgefunktionen.)

Heste-Rettighed
Hvis du ønsker rettigheder til en bestemt Hest, udfylder du søgekriterierne under Overskriften Heste-oversigt.
Hvis du kender hestens FEIF-nummer, indtaster du dette, ellers udfylder du istedet Navn og Fra og klikker herefter på "Søg",

Ejer-Rettighed
Hvis du ønsker rettigheder til alle Heste tilhørende en bestemt Ejer, udfylder du søgekriterierne under Overskriften Ejer-oversigt og klikker herefter på "Søg",

Godkendelse af Anmodning
Når en anmodning er godkendt af John Hornbek (indehaver af Joras.dk), vil det ud for dit Brugernavn på Joras Hesteoversigt fremgå, hvilke rettigheder du har. Endvidere vil der være et link til at få alle disse Heste vist i oversigten.

Hvor omfattende forventes Joras Hesteoversigt at blive?
Ambitionen er at oversigten primært kommer til at omfatte flest mulige Dansk-ejede Islandske Heste samt Hingste, som benyttes ved Avl i Danmark. Det er således ikke intentionen, at Joras Hesteoversigt - som vedligeholdes i privat regi - skal være verdens-omfattende og dermed konkurrent eller alternativ til Worldfengur.
 
Udover de mere basale oplysninger (FEIF-nr, Navn, Fødeår, Ejer, Afstaming og Afkom) om de enkelte Heste er intentionen også at give mulighed for at supplere med yderligere oplysninger, tilknytte billeder og kommentarer.
 
Ved at kombinere Joras Hesteoversigt med andre funktioner på Joras.dk er hensigten desuden at give Joras-Brugerne optimale søgemuligheder til forskellige formål. Flere af disse muligheder er resultat af den tætte dialog med brugerne, som fortsat kan få indflydelse på Hesteoversigtens fortsatte udvikling.

Opfølgning af Joras-Brugernes indtastninger
Alle tilføjelser og ændringer, som foretages af Joras-Brugere, bliver gemt i en "log", som jævnligt ses igennem af Joras-Administrator.
Derved er der en god chance for, at eventuelle fejl bliver opdaget. Hvis en post bliver slettet ved et uheld, kan den således genskabes.

Når Joras-Brugere har oprettet nye Heste uden oplysninger om Afstamning og/eller Afkom, kan det forekomme at Joras-Administrator finder disse oplysninger frem og opretter dem.
Derved kan Joras Hesteoversigt i et nært samarbejde mellem Joras-Brugerne og Joras-Administrator opnå meget høj kvalitet til gavn for alle.

Oprette/Redigere Heste
Hvilke Basis-oplysninger kan anføres?
Basis-opysningerne består af::
- Kategori: (Hingst, Hoppe, Vallak)
- FEIF-nummer (Internationalt Registreringsnummer, f.eks. DK1990107307 - DK=Nationalitet, 1990=fødeår, 1=Hingst/Vallak (2=Hoppe). Øvrige cifre løbenumre, dog kan for IS-heste udledes område af de 2 cifre efter køns-angivelse.
- Navn incl. Fødested (frá)
- National Nr (Nationalt Registrerings-nummer - f.eks. DK 129)
- Fødselsår - åååå(mmdd) - Evt. udledt af FEIF-nummer
- Dødsår - åååå(mmdd)
- Sted (for død)
- Farve
- Banner (Første billede, som uploades af Hesten)

Oprette ny Hest
En ny hest kan oprettes på 2 måder, enten ved at
- Overskrive en eksisterende med de aktuelle oplysninger - eller
- Markere **** TILFØJ NY HEST **** (Klik Rediger) i Hesteoversigten, klikke på "Rediger" og udfylde de aktuelle oplysninger.
I begge tilfælde klikkes på "Tilføj"Ny Hest, når oplysningerne er indtastet.
Hvis du vælger at oprette en Hest ved at overskrive en eksisterende, skal den oprindelige Hest først markeres i Hesteoversigten efterfulgt af Klik på "Rediger".
Det er naturligvis vigtigt at sørge for, at ikke udfyldte felter er tomme, så der ikke følger informationer fra den oprindelige hest med.
Vedr. Billeder henvises til afsnittet Uploade Billeder af en Hest

Bemærk:
Ofte ses at FEIF-nummeret omtales med 2 cifre i årstallet. Det anbefales altid at anføre årstallet med 4-cifre, som det (næsten) altid er anført hos Worldfengur.
Fødselsår bedes anført som 4-cifret årstal. Ønsker du at anføre selve fødselsdatoen, kan dette gøres i en bemærkning under Supplerende oplysninger om en Hest

Ændre basis-oplysninger om en Hest
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Når du har udfyldt dine ændringer, klikker du på "Ret", hvorefter posten er opdateret.

Slette en hest
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Det er ikke svært at regne ud, at du herefter skal klikke på "Slet" for at fjerne Hesten.
Dog er det ikke muligt at slette en Hest, hvis der i forvejen findes Supplerende oplysninger eller er Tilknyttet Ejere til Hesten
Derfo skal disse oplysninger slettes først (Se. evt.  Slette en supplerende oplysning - Fjerne Ejer-Relation)

Sammenflette 2 udgaver af samme Hest 
Det forekommer nogle gange, at der er blevet oprettet flere udgaver af den samme Hest. Måske fordi navnet har været stavet lidt forskelligt, så man har oprettet den uden at opdage at den fandtes i forvejen. Årsagen kan også være, at årstallet i FEIF-nummert er 4-cifret i den ene udgave og 2-cifret i den anden, eller slet ikke findes i en af udgaverne.
Man kan selvfølgelig slette den ene udgave, hvis man er sikker på at den tilbageværende udgave har alle informationerne, og man har rettighed hertil.
Man kan også sammenflette oplysningerne fra 2 udgaver af samme Hest, hvis man ved hjælp af søgefunktionen sørger for at begge findes i oversigten. Herefter markeres begge udgaver, hvorefter der klikkes på "Merge".
Hvis det efterfølgende viser sig, at man ikke har rettighed til at ajourføre den tilbageværende version, må man anmode om rettighed hertil, som omtalt under Hvordan opnår jeg rettighed til Heste, som jeg har tilknytning til?

Tilknytte Forældre til en Hest
Oprette Forældre-Relation
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Klik herefter på linket Find Forældre, hvorved der fremkommer en Forældre Menu i venstre ramme.
Udfyld søgekriterier for begge Forældre (normalt ved hjælp af FEIF-nummeret - Se eventuelt under Søge-funktion , hvad du skal være opmærksom på, når du benytter søgefunktionen.)
Hvis begge Forældre herefter optræder i henholdsvis Far-oversigten og Mor-oversigten, markeres begge herefter. Derved "overføres" Forældre-oplysningerne til Forældre-afsnittet i Redigeringsmenuen i højre ramme. Klik herefter på
- "Tilføj" (for at oprette Forældre-relationen) eller
- "Ret" (for at ændre en forkert Forældre-relation)

Fjerne Forældre-Relation 
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Klik på "Slet" i Forældre-afsnittet.

Supplerende oplysninger om en Hest
Hvilken slags supplerende oplysninger kan anføres?
Der er temmelig frit slaw til at fortælle forskellige ting om din Hest. Der er dog kun 2 principielle typer af information:
- Diverse (hvor du kan skrive - næsten - hvad som helst om Hesten)
- Billede (hvor du kan skrive kommentarer til et Billede, som du har Uploaded eller oprettet link til)

Supplerende oplysninger kan bestå af:
- Infotype: Billede, hvis Link-feltet har direkte link til et billede (også hvis det er på en anden webside) og er .JPG, JPEG, .GIF format. I alle andre tilfælde. Diverse, f.eks. hvis du linker til en webside (ikke direkte til et Billede).
- Tekst (en kort sætning, som man kan klikke på for aktivere det Link, som anføres i Link-feltet. - Tekst kan også benyttes, selvom Link-feltet ikke benyttes)
- Link, hvis du ønsker at oprette et link til et Billede eller et Websted med yderligere information om hesten (er Tekst ikke udfyldt, indsættes udtrykket Billede)
- Periode, hvis du ønsker at anføre en tidbegrænset oplysning. Anføres som 4-cifret Årstal åååå eller hel Dato i formatet ååååddmm (fraÅrDato og/eller tilÅrDato)
- Kommentar (Hvis du ønsker at anføre en uddybende beskrivelse. - Ikke nødvendig hvis Tekst-feltet benyttes)

Oprette en supplerende oplysning
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
- Udfyld evt. Tekst-feltet
- Udfyld evt. Link-feltet
- Udfyld evt. Periode
- Udfyld evt. Kommentar
Klik herefter på "Tilføj" i Info-afsnittet i Redigerings-menuen.
(Se evt Supplerende oplysninger kan bestå af)

Du kan også oprette en ny Supplerende oplysning ved at Overskrive en eksisterende.
Klik herefter på "Tilføj" i Info-afsnittet ved den oprindelige post i Redigerings-menuen.

Ændre en supplerende oplysning
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Overskriv de oprindelige oplysninger for den post, du ønsker at ændre.
Klik herefter på "Ret" i Info-afsnittet for den aktuelle post i Redigerings-menuen.
(Se evt Supplerende oplysninger kan bestå af)

Slette en supplerende oplysning
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Klik på "Slet" i Info-afsnittet for den aktuelle post i Redigerings-menuen.

Billeder af en Hest
Marker først Hesten i Hesteoversigten, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Du kan tilknytte Billeder af en Hest ved enten at Uploade billedet til Joras Hesteoversigt - eller oprette Link til et billede på et andet Websted.

For at Uploade et Billede klikkes på "Gennemse.." og billedet udpeges på din PC. Klik herefter "Upload". (Fylder billedet mere end 100 Kb og er det ikke GIF eller JPG afvises det).
Hvis det er første gang, der tilknyttes et billede af denne Hest, opdateres Banner-feltet under Hestens Basis-oplysninger "/Upload/HorseInfo/HorseId/Filnavn" (HorseId er Hestens database-Id, Filnavn er navnet på billed-filen)

Hvis Banner-feltet i forvejen henviser til et Billede oprettes i stedet en
"supplerende oplysning"-post, som har
- Tekst = "Billede"
- Link = "/Upload/HorseInfo/HorseId/Filnavn"
Periode og Kommentar forbliver tomme.
Du kan herefter selv ændre indholdet i "Tekst"-feltet og eventuelt anføre en beskrivelse af billedet i "Kommentar"-feltet, som beskrevet under Ændre en supplerende oplysning .

For at oprette Link til et Billede på et andet Websted kan du enten
- Anføre Webadressen i  Banner-feltet under Hestens Basis-oplysninger - eller
- Følge samme fremgangsmåde som ved Oprette en supplerende oplysning
I Link-feltet skal du anføre den præcise web-adresse til Billedet (f.eks. www.etWebsted.dk/billeder/minHest.jpg).
- Kommentar evt. anføre en beskrivelse af Billedet.

Hvis du i stedet ønsker at oprette Link til et Websted, hvor der findes Billeder af din Hest (altså ikke direkte Link til selve Billedet) benyttes samme fremgangsmåde
- Tekst anføre den tekst, der skal klikkes på.(f.eks. Se Billeder af min søde Hest).
- Link anføre selve Webadressen (f.eks. www.etWebsted.dk/billeder.htm)
- Kommentar evt. anføre en beskrivelse af Billederne på webstedet.

Tilknytte Ejere til en Hest
Hvilken slags Ejer-oplysninger kan anføres?
Ejer-oplysninger er baseret på Stutterilisten, som i mange år har været tilgængelig på Joras.dk fra AVLS MENU.
Når der oprettes/redigeres Ejer-oplysninger via Joras Hesteoversigt kan man selv afgøre, om disse Ejer-oplysninger også skal være tilgængelige fra Stutterilisten
Ejer-oplysninger består af:
- Stutteri Navn
- Ejer
- Adresse, Postnr, By
- Tlfnr, Mobil, Fax
- Email
- Webside
- Beskrivelse
- Angivelse af om oplysningerne ønskes vist i Stutterilisten.
Specielt for Hingstene kan det være en hjælp, at Postnr er anført, hvis Hoppe-ejere ønsker at benytte søgning på Postnr-interval for at få en oversigt over Hingste i et begrænset geografisk område.

Oprette ny Ejer
Marker først  i Hesteoversigten en Hest, hvis Ejer du ønsker at oprette, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Klik på linket "Find Ejer", hvorved Ejer Menu'en dukker op i venstre ramme.
Udfyld Ejer-oplysninger i Ejer Menu'en og klik herefter på "Opret Ejer"

Forinden bør du sikre dig, at der ikke i forvejen er oprettet en post med den på gældende Ejer. (se herunder hvordan du finder Ejer)

Ændre oplysning om Ejer 
Marker først  i Hesteoversigten en Hest, hvis Ejer du ønsker at ændre oplysninger for, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Klik på linket "Find Ejer", hvorved Ejer Menu'en dukker op i venstre ramme.
Udfyld søgekriterier. Dette gøres som regel bedst at udfylde Ejer-feltet med noget af Ejers navn - f.eks. *Camilla* - og klikke på "Find Ejer"
(Se eventuelt under Søge-funktion , hvad du skal være opmærksom på, når du benytter søgefunktionen.)

Resultatet af din søgning fremgår af den fremkomne Ejer-oversigt.
Marker den Ejer, du ønsker at ændre oplysninger om.
Udfyld derefter ændringerne i Ejer Menu'en og klik derefter på  "Ret Ejer". Forinden klikker du Ja ved Vis i Stutterioversigt, hvis du ønsker, at Ejeren skal optræde der.

Oprette Ejer-Relation
Marker først  i Hesteoversigten den Hest, du ønsker at tilknytte Ejer, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Klik på linket "Find Ejer", hvorved Ejer Menu'en dukker op i venstre ramme.
Udfyld søgekriterier. Dette gøres som regel bedst at udfylde Ejer-feltet med noget af Ejers navn - f.eks. *Camilla* - og klikke på "Find Ejer"
(Se eventuelt under Søge-funktion , hvad du skal være opmærksom på, når du benytter søgefunktionen.)
Marker den Ejer, du ønsker at tilknytte den Hest, som er valgt i Redigerings-menuen. Derved "overføres" Ejer-oplysningen til Ejer-afsnittet i Redigerings-menuen i højre ramme.
Udfyld evt. Periode (fraÅr og/eller tilÅr)
Udfyld evt. Info-feltet (f.eks. halvpart, hvis man deler Ejer-skabet)
Klik herefter på "Tilføj" i Ejer-afsnittet.

Bemærk, at man sagtens kan oprette flere Ejer-poster. Ved også at anføre Periode kan man derved oplyse, hvem der i tidens løb har været Ejer af Hesten.


Fjerne Ejer-Relation 
Marker først  i Hesteoversigten den Hest, hvis Ejer-Relation skal fjernes, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Klik på "Slet" i Ejer-afsnittet ud for den Ejer, der ønskes fjernet.

Ændre oplysninger om Ejer-Relation 
Marker først  i Hesteoversigten den Hest, hvis Ejer-Relation skal fjernes, og klik herefter på "Rediger", for at komme til Redigerings-menuen (hvis du ikke var der i forvejen)
Hvis du ønsker at ændre en (forkert) Ejer-Relation, skal du
- først Fjerne Ejer-Relationen, som beskrevet herover.
- derefter Oprette ny Ejer-Relation, som beskrevet under forrige afsnit.

Ønsker du i stedet at tilføje og/eller ændre Periode og/eller Info om selve Ejer-Relationen udfylder du
- evt. Periode (fraÅr og/eller tilÅr)
- evt. Info-feltet (f.eks. halvpart, hvis man deler Ejer-skabet)
Klik herefter på "Ret" i Ejer-afsnittet ud for den pågældende Ejer.

Søge-funktion 
Alle steder, hvor der anvendes søgemenuer, er der nogle generelle ting, man bør være opmærksom på.

Anvendelse af Wildcard (* eller % samt ? eller _)
Næsten alle oplysninger i Joras Hesteoversigt er i Tekst-format (gælder også Årstal og Postnr). Dette giver mulighed for at anvende Wildcars i søgekriterierne.

* eller % anvendes som erstatning for et udtryk af vilkårlig længde. F.eks. vil søgning på Hest Navn: Ble* finde alle Heste, hvis navn begynder med "Ble" (Bleggur, Bleikur, Blesi m.fl), søgning på *leg* finder alle Heste, hvor "leg" optræder et eller andet sted i navnet. (Blegur, Blegi, Elegans, Háleggur m.fl), søgning på *gur finder alle Heste, som ender på "gur" (Árdagur, Baugur, Bleggur mf.fl)

? eller _ (under_score=understregning) anvendes som erstatning for et enkelt tegn i et udtryk. F.eks. vil søgning på  Hest Navn: Brag? finde Brage og Bragi men ikke Bragur og Braga-blesa, som ville være med, hvis der var søgt på Brag*.
(* og ? kan benyttes, fordi de fleste er vant til at disse benyttes som wildcard, men de konverteres til % og _, som anvendes ved selve opslaget - men det er teknik "inde bagved")

Søgning på FEIF-nummer:
 
En hests FEIF-nummer er som regel er anført med 4-cifre i årstallet (f.eks.DK1990107307) men nogle gange benyttes kun 2-cifre.
Hvis du ikke finder hesten (selvom den findes i oversigten) kan du i stedet prøve med DK*90107307, så er der taget højde for både DK1990107307 og DK90107307.
Nogle heste er oprettet uden FEIF-nummer. Hvis din søgning på FEIF-nummeret ikke giver noget resultat, bør du også prøve at søge på Navn og/eller Fødested (omtalt herunder).
Først når du er helt sikker på, at Hesten ikke findes i Joras Hesteoversigt, bør du gå i gang med at oprette den.

Søgning på en Hests Navn incl. Fødested:
Som regel forventes, at man kan finde en Hest ved at anføre Navn og Fødested (fra) uden at benytte wildcards. Ofte er dog anført en betegnelse eller et nummer efter Navn og/eller Fødested.
Søger man f.eks. på Navn=Adam fra=Meðalfelli finder man ikke noget, hvorimod Navn=Adam* finder Adam 978 frá Meðalfelli. Det er bevidst, at søgefunktionen ikke automatisk sætter * i slutningen af søgeudtrykket på Navn, da søgning på eksempelvis Navn=Bleik utilsigtet også ville finde Bleikur.

Tilsvarende for Fødested (frá), hvor der ofte er tilføjet et tal efter fødestedet. F.eks. vil søgning på Navn= Laxi fra=Kokholm ikke finde noget, hvorimod fra=Kokholm* finder Laxi frá Kokholm 1.

Hvis man ikke er 100% sikker på, hvordan Navn og Fødested er anført, anbefales derfor at benytte * i søgeudtrykket. 

Hvis man benytter søgefeltet fulde Navn fra Fødested anbefales ligeledes at benytte * i søgeudtrykket (f.eks. Laxi* fra Kokholm*).
I dette søgefelt kan i stedet for fra også benyttes frá, from, von, vom